Privacyverklaring

 Het « Energy Transition from Vision to Action » congres stelt alles in het werk om de privacy van de bezoekers van zijn website (“Website”) en de gebruikers van zijn mobiele applicaties (“Apps”) te beschermen. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens die anders dan via de website en apps worden verzameld en verwerkt. Het is belangrijk dat onze gebruikers begrijpen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken (dit wordt hieronder beschreven). 

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens die zijn verzameld via de website of via mobiele applicaties van het « Energy Transition from Vision to Action » congres en/of op een andere manier dan via deze website en apps, tenzij er een afzonderlijke privacyverklaring is voor een bepaalde website, voor een bepaalde mobiele applicatie of voor andere doeleinden 

Welke persoonsgegevens verzamelt het « Energy Transition from Vision to Action » congres? Hoe worden deze gegevens verzameld? 

“Persoonsgegevens” zijn gegevens waarmee een natuurlijke persoon identificeerbaar is of kan worden geïdentificeerd. Het « Energy Transition from Vision to Action » congres kan uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken om de door u aangevraagde diensten, producten of informatie te kunnen leveren of verstrekken. 

De manier waarop wij uw gegevens verzamelen is transparant en u krijgt de mogelijkheid om te beslissen of u deze gegevens al dan niet verstrekt. Als u ervoor kiest om de gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, bestaat de mogelijkheid dat het « Energy Transition from Vision to Action » congres niet in staat is om uw transactie te voltooien of om de door u aangevraagde informatie, diensten of producten te leveren of verstrekken. Het « Energy Transition from Vision to Action » congres kan van u de volgende gegevens, inclusief persoonsgegevens, verzamelen als u een formulier of aanvraag indient. 

Het « Energy Transition from Vision to Action » congres kan ook door middel van uw gebruik van onze websites of apps gegevens verzamelen, waaronder apparaat-id’s, IP-adres, logbestanden en locatiegegevens. 

Het kan voorkomen dat wij voor een specifiek formulier of andere diensten die u gebruikt of aanvraagt, nadere gegevens moeten verzamelen. De inhoud van dergelijke gegevens is afhankelijk van de wijze van verzamelen en het specifieke doel waarvoor de gegevens worden verzameld: 

 • Naam, inclusief voornaam, achternaam, tussenvoegsel en eventuele achtervoegsels 
 • Identificatiegegevens, zoals een (geheel of gedeeltelijk) identificatienummer, een door de overheid uitgegeven rijbewijs, paspoort of ander document – verzameld indien en voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving 
 • Contactgegevens in geval van nood 
 • Contactgegevens werk, inclusief telefoonnummers, faxnummer, e-mailadres, semafoonnummer, postadres en werklocatie 
 • Werkervaring, opleiding en beroepsverleden, kwalificatieniveaus, licenties, certificeringen, lidmaatschappen bij en deelname aan handelsverenigingen of professionele organisaties, of toestemming om een bepaalde taak uit te voeren 
 • Functiegegevens van een persoon, inclusief functiebenaming, afdeling en functie-inhoud 
 • Gegevens over de werkgever van een persoon, inclusief bedrijfsnaam, bedrijfslocatie en land van oprichting 
 • Betalingsgerelateerde gegevens, inclusief identificatie- en bankrekeningnummers 
 • Taal- en communicatievoorkeur(-en) 
 • Gegevens die zijn verzameld door middel van een vrijwillige enquête of promotieactie 
 • Bezoekersgegevens, inclusief tijd, datum en locatie van de bezoeken, informatie over een voertuig voor parkeerdoeleinden en gegevens die nodig zijn voor het bijhouden van bezoekerslogboeken en bezoekersscreening 
 • Gegevens over milieu, gezondheid en veiligheid 


Waarom verzamelt het
« Energy Transition from Vision to Action » congres uw persoonsgegevens? 

Ons doel bij het verzamelen van deze gegevens is het aanbieden van op maat gemaakte diensten en inhoud die relevant zijn voor uw specifieke behoeften en interesses. Uw gegevens kunnen door het « Energy Transition from Vision to Action » congres worden gebruikt om onze contractuele verplichtingen na te komen, om u als gebruiker te authenticeren, om u toegang te verlenen tot bepaalde delen van onze website, van onze apps of van onze social media sites. 

Persoonsgegevens die op een website of app zijn verzameld kunnen worden gebruikt voor: 

 • het verstrekken van gevraagde informatie of diensten; 
 • het adverteren van producten, diensten, promotieacties en evenementen die betrekking hebben op het « Energy Transition from Vision to Action » congres ; 
 • het verbeteren van onze producten, diensten, enquêtes, websites en apps; 
 • het analyseren van uw online gedrag op onze website en apps; 
 • het verkrijgen van uw locatiegegevens om de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken; 
 • het reageren op wettige verzoeken van wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsinstanties; 
 • het ontwikkelen van nieuwe aanbiedingen, het verbeteren van de kwaliteit van onze producten, het verbeteren en personaliseren van gebruikerservaringen en het beter afstemmen van de toekomstige inhoud op uw interesses en die van onze algemene gebruikerspopulatie; 
 • het beheren van marketing en contracten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verwerken van facturen en betalingen, projectbeheer, klantonderzoeken en promotieacties; 
 • het beheren van communicatie en mededelingen; 
 • zoals is vereist of uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wet- of regelgeving. 


Behalve voor gebruik ter ondersteuning van een contract met u of om een wettelijke verplichting na te komen, worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt voor de hierboven beschreven legitieme zakelijke belangen. 

Waar worden persoonsgegevens opgeslagen? 

Uw gegevens worden op onze server of in een beschermde cloud opgeslagen. 

Gebruikt het « Energy Transition from Vision to Action » congres uw persoonsgegevens om u promotieberichten te sturen op basis van uw voorkeur en gedrag? 

Het « Energy Transition from Vision to Action » congres kan de persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken om contact met u op te nemen over producten, diensten, promotieacties, speciale aanbiedingen, enquêtes en andere informatie die gebaseerd zijn op uw voorkeur en surfgedrag en voor u van belang kunnen zijn. 

Als u dergelijke berichten niet wilt ontvangen, gebruik dan de functie “uitschrijven” in de website of app of laat het ons weten door een e-mail te sturen naar events@techlink.be. Ook zorgt het « Energy Transition from Vision to Action » congres ervoor dat alle marketing- en promotionele communicatie, die via elektronische middelen of via andere communicatiemethodes worden verzonden, een eenvoudige methode zal bieden om u af te melden of uit te schrijven. 

Deelt het « Energy Transition from Vision to Action » congres de verzamelde gegevens? 

Het « Energy Transition from Vision to Action » congres kan uw persoonsgegevens voor de hierboven uiteengezette doeleinden delen met zijn samenwerkingspartners: namen van mogelijke samenwerkingspartners. 

Het « Energy Transition from Vision to Action » congres zal uw persoonsgegevens niet aan andere samenwerkingspartners dan de hierboven genoemde verkopen, of anderszins overdragen of delen, behalve: 

• aan serviceproviders, distributeurs, agenten of aannemers die diensten verlenen namens het congres. Het « Energy Transition from Vision to Action » congres zal uw persoonsgegevens alleen delen met derden die door het « Energy Transition from Vision to Action » congres contractueel zijn beperkt in het gebruik of de openbaarmaking van deze gegevens, behalve indien noodzakelijk om diensten namens ons te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten 

 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals in reactie op een legitiem wettelijk verzoek van bijvoorbeeld rechtshandhavingsautoriteiten, rechtbanken of andere overheidsinstanties of -autoriteiten; 
 • voor het onderzoeken van verdachte of daadwerkelijke illegale activiteiten; 
 • om lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen, of 
 • ter ondersteuning van de verkoop of overdracht van alle of een deel van onze activiteiten of activa (ook door faillissement) 


Hoe beveiligt het
« Energy Transition from Vision to Action » congres uw persoonsgegevens? 

Het « Energy Transition from Vision to Action » congres stelt alles in het werk om de veiligheid en integriteit van persoonsgegevens te waarborgen. Het « Energy Transition from Vision to Action » congres heeft afdoende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen. Vanwege de aard van internetcommunicatie kunnen we echter niet garanderen dat uw verzending naar ons veilig is. 

Hoe kunt u de gegevens die het « Energy Transition from Vision to Action » congres u heeft corrigeren, wijzigen of verwijderen? 

U kunt te allen tijde verzoeken om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en deze bij te werken, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. Het « Energy Transition from Vision to Action » congres zal zich redelijkerwijs inspannen om informatie tijdig bij te werken en/of te verwijderen. 

Om de privacy en de veiligheid van de gebruiker te beschermen, zal het « Energy Transition from Vision to Action » congres de identiteit van de gebruiker verifiëren alvorens de gevraagde wijziging aan te brengen. Stuur een e-mail naar events@techlink.be om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en deze te wijzigen of te verwijderen, om problemen met de website/apps te melden en om vragen te stellen of problemen aan te kaarten. Bij sommige van onze websites, apps en sociale media-accounts kunt u direct op de site correcties aanbrengen, zonder dat u contact op hoeft te nemen met het « Energy Transition from Vision to Action » congres. 

Ook al helpen wij u bij het beschermen van uw persoonsgegevens, blijft het uw eigen verantwoordelijkheid om uw wachtwoorden en andere toegangsreferenties te beschermen, zodat deze niet door anderen kunnen worden gebruikt. 

Wat moet u begrijpen over links van derden die op deze website kunnen voorkomen? 

In sommige gevallen kan het « Energy Transition from Vision to Action » congres links naar niet door het « Energy Transition from Vision to Action » congres beheerde websites aanbieden. Het « Energy Transition from Vision to Action » congres oefent geen controle uit op deze websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacypraktijken die door andere websites worden gebruikt. Daarnaast is deze privacyverklaring niet van toepassing op gegevens die door derden over u is verzameld. 

Hoe gebruikt het « Energy Transition from Vision to Action » congres cookies of andere traceertechnologieën? 

Cookies 

Het « Energy Transition from Vision to Action » congres kan gebruik maken van cookies gebruiken op de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verzonden naar de computers van gebruikers en daar worden opgeslagen. We gebruiken cookies zodat de website terugkerende gebruikers kan herkennen, de toegang voor gebruikers tot de website kan worden vergemakkelijkt en zodat de website samengestelde gegevens kan verzamelen waarmee de inhoud kan worden verbeterd. Cookies kunnen de computers of de bestanden van gebruikers niet beschadigen. Als u niet wilt dat de cookies toegankelijk zijn voor deze of een andere website, moet u de instellingen in uw browser aanpassen om het gebruik van cookies te weigeren of uit te schakelen. Het weigeren of uitschakelen van cookies of soortgelijke technologie kan er echter voor zorgen dat u geen toegang krijgt tot sommige delen van onze inhoud of geen gebruik kunt maken van sommige functies van de website. 

Het « Energy Transition from Vision to Action » congres kan ook cookies en soortgelijke technologieën die een van onze bedrijfs- of advertentiepartners geplaatst hebben gebruiken om te achterhalen via welke advertenties gebruikers onze website bezoeken. 

Bovendien houdt het « Energy Transition from Vision to Action » congres de gebruikerspatronen op zijn websites in de gaten, waarbij wordt gekeken naar de domeinnaam van een gebruiker, het browsertype, de datum en het tijdstip van toegang en de bekeken pagina’s. Onze webservers verzamelen de domeinnamen, maar niet de e-mailadressen van de bezoekers. Deze gegevens worden verzameld om het aantal bezoekers van onze website te meten en om te bepalen welke delen van de website de gebruikers nuttig vinden, gebaseerd op de hoeveelheid verkeer naar bepaalde gebieden. Het « Energy Transition from Vision to Action » congres gebruikt deze gegevens om de gebruikerservaring op de website te verbeteren en om de toekomstige inhoud beter af te stemmen op de interesses van de gebruikers. 

Webbaken 

Deze website kan ook webbakens gebruiken. Een webbaken is meestal een pixel op een website die kan worden gebruikt om bij te houden of een gebruiker een bepaalde website heeft bezocht, zodat gerichte advertenties kunnen woden aangeboden. Webbakens worden gebruikt in combinatie met cookies, wat betekent dat als u de cookies van uw browser uitschakelt de webbakens uw activiteiten niet kunnen traceren. Het webbaken telt nog steeds als een websitebezoek, maar uw unieke gegevens worden niet geregistreerd. 

Gegevens die worden verzameld door webbakens kunnen IP-adresgegevens bevatten (zie hieronder). Webbakengegevens worden ook gebruikt voor: 

 • advertentie- en e-mailaudits en rapportering; 
 • personalisering; 
 • rapportering van siteverkeer en 
 • bezoekerstellingen. 


IP adressen 

Een IP-adres (Internet Protocol) is een nummer dat door computers in het netwerk wordt gebruikt om uw computer telkens wanneer u zich bij het internet aanmeldt te identificeren. 

Het « Energy Transition from Vision to Action » congres kan IP-adressen verzamelen en bijhouden om onder andere: 

 • de veiligheid en beveiliging van de website te behouden; 
 • toegang door bepaalde gebruikers tot onze websites te beperken; 
 • technische problemen op te lossen, en 
 • beter te begrijpen hoe Het « Energy Transition from Vision to Action » congres -websites worden gebruikt. 


Logbestanden 

Het « Energy Transition from Vision to Action » congres kan gegevens verzamelen in de vorm van logbestanden die website-activiteiten en statistieken over de gewoonten van internetgebruikers registreren. 

Logbestanden worden alleen voor interne doeleinden gebruikt. Door logbestanden te gebruiken, kan het « Energy Transition from Vision to Action » congres zijn websites en applicaties voortdurend verbeteren en aanpassen. 

Deze geregistreerde gegevens helpen ons bij het verzamelen van onder andere: 

 • interne marketingstudies en demografische studies; 
 • het browsertype en het besturingssysteem van een gebruiker; 
 • gegevens over een gebruikerssessie (zoals de URL, de datum en het tijdstip waarop onze website is bezocht, welke pagina’s en hoe lang deze pagina’s op onze website werden bekeken) en 
 • andere vergelijkbare navigatie- of klikstreamgegevens. 


Gegevens van sociale netwerken 

Gegevens van sociale netwerken zijn alle gegevens waarvoor u toestemming geeft aan een extern sociaal netwerk om deze te delen met externe applicatie-ontwikkelaars zoals het « Energy Transition from Vision to Action » congres. Gegevens van sociale netwerken bevatten alle gegevens die deel uitmaken van uw profiel op een extern sociaal netwerk. Voorbeelden van een dergelijk sociaal netwerk zijn Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn en Google +. 

Om te ontdekken hoe uw gegevens van een sociaal netwerk door ons (of door andere externe applicatieontwikkelaars) kunnen worden verkregen, gaat u naar de instellingenpagina van het betreffende sociale netwerk. U stemt er bovendien mee in dat wij uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden mogen koppelen aan een sociaal netwerk. 

Het « Energy Transition from Vision to Action » congres kan geen garanties geven over de veiligheid van gegevens die u deelt met derden, met inbegrip van gegevens die u deelt met sociale mediasites. 

Klik op here voor meer informatie over cookies en andere traceertechnologieën. 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

De persoonlijksgegevens die u aan het « Energy Transition from Vision to Action » congres verstrekt, worden alleen bewaard zolang dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, waarbij rekening wordt gehouden met onze noodzaak om te voldoen aan contractuele verplichtingen, serviceproblemen van onze klanten op te lossen, te voldoen aan wettelijke voorschriften en nieuwe of verbeterde diensten aan gebruikers te leveren. 

Dit betekent dat wij nadat u bent gestopt met het gebruik van de het « Energy Transition from Vision to Action » congres-website of -app uw persoonsgegevens nog een redelijke periode kunnen bewaren. Na deze periode worden uw persoonsgegevens zonder kennisgeving uit alle « Energy Transition from Vision to Action » -systemen verwijderd. 

Hoe kan het « Energy Transition from Vision to Action » congres deze privacyverklaring wijzigen? 

Het is mogelijk dat het « Energy Transition from Vision to Action » congres deze privacyverklaring moet bijwerken. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Inhoudelijke wijzigingen worden bovenaan de privacyverklaring vermeld. 

Hoe kunt u contact opnemen met het « Energy Transition from Vision to Action » congres? 

Stuur alstublieft een e-mail naar events@techlink.be als u opmerkingen of vragen heeft over deze privacyverklaring, informatie wilt verkrijgen over de manier waarop wij of onze serviceproviders met uw persoonsgegevens omgaan, of als er andere dingen zijn die wij kunnen doen om de waarde van deze website of de app voor u te maximaliseren. 

BETAALMIDDELEN

BETAALMIDDELEN

TECHLINK
Carole Metzmacker
Marketing & Communication Manager +32 2 896 96 10
events@techlink.be
© Copyright Techlink 2022

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?

N’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous répondre !

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren!